Realizacje

Budowa zbiornika przeciwpożarowego w IBDiM (Instytut Badawczy Dróg i Mostów)

Budowa zbiornika przeciwpożarowego w IBDiM Budowa zbiornika przeciwpożarowego w IBDiM - 2

Budowa domów jednorodzinnych we Francji

Budowa domów Budowa domów

Remonty biur na terenie IBDiM

Magazyny na sól drogową

Roboty izolacyjne metodą iniekcji

Roboty izolacyjne motodą iniekcji